Kultúrne pamiatky

V obci Betliar sa nahádzajú tieto historické pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok:


Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety vdovy

Stredoveká stavba z 1. polovice 14. storočia, v 17. a 19. storočí upravovaná, najstaršia pamiatka obce. Podľa dostupných prameňov na mieste kostola stála už v 14. storočí kaplnka, ktorá sa postupom dejín prestavala do dnešnej podoby. Na gotický pôvod kostola poukazuje jeho pôdorys s pravouhlou svätyňou zaklenutou valenou klenbou a sakristiou, do ktorej vedie lomený portál. Veža bola pristavaná v 17. storočí. Loď kostola je zaklenutá barokovými klenbami. Z barokového zariadenia kostola sa zachovala iba drevená kazateľnica zo začiatku 18. storočia so sochami evanjelistov a drevená socha panny Márie kráľovnej z 2. polovice 18. storočia. Na hlavnom oltári z konca 19. storočia je obraz sv. Alžbety vdovy na bočnom oltári obraz sv. Alžbety Uhorskej. 

 Evanjelický kostol augsburského vyznania

Evanjelický kostol augsburského vyznania bol postavený v roku 1786 po tolerančnom patente cisára Jozefa II., podľa vtedajších predpisov bez veže a zvonov. Klasicistická veža bola pristavaná až v roku 1826, pod ňou bol otvorený nový vstup do kostola. Pôvodný južný vstup s murovanou predsieňou zostal zachovaný. Pozdĺžny sieňový priestor kostola zaklenutý neskorobarokovými klenbami má zaujímavý uzáver v ostrom uhle. Tu je umiestnený murovaný stĺpový oltár s obrazom Kristus a Samaritánka pri studni z roku 1838, ktorý je jedným z najlepších diel významného levočského maliara Jozefa Czauczika.
Budovu kostola i veže postihli požiare a v roku 1856 vyhoreli do základov. Vzápätí bol však znovu vybudovaný a neporušený zostal až do roku 1911, kedy bola strecha kostola pokrytá eternitom a veža plechom. V 1937 bol kostol renovovaný. Posledné úpravy interiéru kostola sa konali v 90. rokoch minulého storočia, v roku 2006 získala veža kostola novú medenú krytinu a v roku 2008 sa previedla výmena strešnej krytiny na lodi kostola.
Renesančno - barokový kaštieľ

Je zo začiatku 18. storočia, klasicisticky prestavaný v roku 1795, v historizujúcom slohu upravený v roku 1880. Slúži na muzeálne účely (od roku 1949). Nachádza sa v ňom nábytok od 17. do 20. storočia, portréty a pod. Zbierky pochádzajú zväčša zo zbierok bývalých majiteľov kaštieľa.
www.betliar.ocu.sk

  
 

Aktuality