Turistika
Slovenský kras

- Silická planina, krasová planina s vyznačenými turistickými chodníkmi

- Plešivecká planina, krasová planina s vyznačenými turistickými chodníkmi

- Gombasecká jaskyňa - svetové prírodné dedičstvo UNESCO

- Jaskyňa Domica - svetové prírodné dedičstvo UNESCO

- Zádielska dolina monumentálna vápencová tiesňava


Slovenský raj

- Dedinky a vodná nádrž Palcmanská maša, východiskové miesto značených turistických chodníkov a cyklotrás do Slovenského raja, možnosti vodných a zimných športov

- Dobšinská ľadová jaskyňa

- Ochtinská aragonitová jaskyňa - svetové prírodné dedičstvo UNESCO
 

Aktuality